Xe khách lao thẳng vào trụ cầu vượt, nhiều hành khách mắc kẹt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL