Xe khách lao xuống ruộng đúng tối mùng 1 Tết, 17 người bị thương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL