Xe Volkswagen có bản đồ 'đường lưỡi bò' giá gần 4 tỷ đồng có thể bị tiêu hủy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL