Xem 'rồng lửa diệt tăng' RPG-7 xuyên thủng 45 lớp kính chống đạn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL