Xét xử nhóm thanh niên đánh người trọng thương vì nghĩ bị coi thường lúc tranh trả tiền nhậu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL