Xin hỗ trợ khẩn cấp 12.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines lý giải nguyên nhân ra sao? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL