Nguyên Tổng GĐ VN Pharma thừa nhận chỉ đạo nâng khống giá thuốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL