Xuân Trường sang Hàn Quốc điều trị chấn thương, VFF sẽ lo toàn bộ chi phí - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL