Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 gần biển Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL