Xuất hiện clip 'người sắt' đu xà dây cho võ sỹ đấm mỏi tay - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL