Xuất hiện Galaxy S8 mạ vàng đầu tiên tại Việt Nam, giá hơn 41 triệu đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL