Xuất hiện gần 1000 vé giá trận Việt Nam - Thái Lan trước giờ "đại chiến" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL