Xuất hiện máy bay lạ, Mỹ phong tỏa Nhà Trắng và trụ sở Quốc hội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL