Xuất hiện nữ thí sinh dùng 60 giây chỉ để… bắt tay Trấn Thành, Trường Giang - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL