Xuất hiện tại sự kiện hoàng gia, Hoàng hậu Thái Lan khéo léo khẳng định vị thế trước Hoàng quý phi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL