Xuất hiện “Thần Tiên Cô Cô” khiến Trấn Thành đứng bật dậy cười nghiêng ngả - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL