Xúc động hình ảnh cụ ông nằm trên giường bệnh đeo ống thở vẫn vẫn cố xem trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL