Xuống đường "đi bão" sau trận U22 Việt Nam đại thắng, hàng trăm phương tiện bị tạm giữ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL