Ý tưởng dược liệu duy nhất được xướng tên tại Cuộc thi Sáng chế 2018 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL