Yêu cầu Facebook xử lý việc xác định sai lệch bản đồ quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL