Zilingo mua lại công ty phần mềm nCinga Innovations với trị giá 15,5 triệu đô la Mỹ bằng tiền mặt và cổ phiếu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL