`
Tin thế giới - Kỳ lạ người đàn ông ăn không ngừng nghỉ hơn 7 nghìn kg đất suốt 20 năm

Kỳ lạ người đàn ông ăn không ngừng nghỉ hơn 7 nghìn kg đất suốt 20 năm

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã bị "nghiện" đất sau lần đầu tiên ăn vào 20 năm trước.

Trong Tin tức