`
Tin thế giới - Tổng thống Trump gọi nhà lãnh đạo Kim Jong Un là “người tên lửa”, Triều Tiên phản ứng ra sao?

Tổng thống Trump gọi nhà lãnh đạo Kim Jong Un là “người tên lửa”, Triều Tiên phản ứng ra sao?

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên bày tỏ hy vọng bình luận của ông Trump chỉ là “lời nói nhất thời”.

Trong Tin tức