`
Tin thế giới - Đảng Cộng sản Cuba bầu tân lãnh đạo kế nhiệm ông Raul Castro

Đảng Cộng sản Cuba bầu tân lãnh đạo kế nhiệm ông Raul Castro

Mới đây, Đảng Cộng sản Cuba đã chính thức chọn ra nhà lãnh đạo mới là ông Miguel Díaz-Canel, 60 tuổi.

Trong Tin tức