`
Tin thế giới - Triều Tiên khẳng định không muốn đàm phán với Mỹ

Triều Tiên khẳng định không muốn đàm phán với Mỹ

Triều Tiên một lần nữa khẳng định Bình Nhưỡng không muốn đàm phán với Mỹ, đồng thời kêu gọi phía Hàn Quốc ngừng can thiệp công việc nội bộ.

Trong Tin tức