`
Tin thế giới - Phượng Hoàng cổ trấn ngập trong biển nước lũ giữa lo lắng vỡ đập Tam Hiệp

Phượng Hoàng cổ trấn ngập trong biển nước lũ giữa lo lắng vỡ đập Tam Hiệp

Phượng Hoàng cổ trấn hơn 2.000 năm trở thành khu vực mới nhất bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt càn quét Trung Quốc trong 1 tháng qua.

Trong Tin tức