`
Tin thế giới - Một nhân viên chăm sóc sức khỏe khiến 118 người nhiễm COVID-19

Một nhân viên chăm sóc sức khỏe khiến 118 người nhiễm COVID-19

Một người đàn ông làm việc tại trung tâm chăm sóc sức khỏe đã trở thành trường hợp siêu lây nhiễm mới nhất tại Trung Quốc.

Trong Tin tức