`
Tin thế giới - Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên lô kem

Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên lô kem

Trung Quốc đã phát hiện virus SARS-CoV-2 trên lô kem của công ty thực phẩm ở thành phố Thiên Tân và đang truy vết những người có thể đã tiếp xúc với lô kem này.

Trong Tin tức