`
Tin thế giới - Sát khuẩn siêu xe, lập đương hầm khử trùng tại Điện Kremlin và nhà riêng của ông Putin nhằm chống Covid-19

Sát khuẩn siêu xe, lập đương hầm khử trùng tại Điện Kremlin và nhà riêng của ông Putin nhằm chống Covid-19

Nhân viên an ninh phải phun dung dịch sát khuẩn vào tay nắm cửa xe ô tô để bảo vệ ông Putin trước nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong Tin tức