Tin thế giới - Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch thiết kế robot thay thế con người phục vụ quân đội

Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch thiết kế robot thay thế con người phục vụ quân đội

DAPA đang nỗ lực thiết kế robot với hình dáng tương tự với con người và các sinh vật sống nhằm thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm và đòi hỏi sự chuẩn xác cao.

Trong Tin tức