Tin thế giới - Tình hình Syria mới nhất ngày 11/5: Quốc hội Mỹ cảnh báo không nên rút quân

Tình hình Syria mới nhất ngày 11/5: Quốc hội Mỹ cảnh báo không nên rút quân

Tình hình Syria mới nhất ngày 11/5: Quốc hội Mỹ cảnh báo không nên rút quân; Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu lực lượng Damascus tạm dừng tấn công ở Tây Bắc đất nước…

Trong Tin tức