`
Tin thế giới - 18 bang tại Mỹ kiện chính quyền ông Trump về chính sách hủy thị thực của sinh viên nước ngoài

18 bang tại Mỹ kiện chính quyền ông Trump về chính sách hủy thị thực của sinh viên nước ngoài

Liên quan tới chính sách hủy thị thực của sinh viên nước ngoài học trực tuyến 100% tại Mỹ, nhóm gồm 18 bang đã kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trong Tin tức