`

Gợi ý đáp án đề thi môn KHXH Lịch sử - Địa lý – GDCD mã đề 316-317-318 tốt nghiệp THPT 2020

Thứ hai, 10/08/2020 | 10:42 GMT+7

Sự kiện:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án gợi ý đề thi môn KHXH Lịch sử - Địa lý – GDCD mã đề 316-317-318 tốt nghiệp THPT 2020 chuẩn nhất. Cập nhật đáp án gợi ý môn KHXH Lịch sử - Địa lý – GDCD mã đề 316-317-318 chuẩn nhất, chính xác nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

(Ấn F5 để cập nhật đáp án gợi ý môn môn Khoa học xã hội Lịch sử - Địa lý – Giáo dục công dân mã đề 316-317-318 tốt nghiệp THPT 2020)


Môn lịch sử

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 301

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 302

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 303

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 304

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 305

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 306

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 307

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 308

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 309

-Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 310

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 311

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 312

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 313

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 314

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 315

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 316

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 317

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 318

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 319

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 320

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 321

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 322

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 323

- Gợi ý đáp án môn Lịch sử - mã đề 324

Môn Địa lý

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 301

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 302

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 303

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 304

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 305

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 306

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 307

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 308

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 309

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 310

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 311

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 312

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 313

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 314

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 315

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 316

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 317

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 318

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 319

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 320

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 321

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 322

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 323

Đáp án gợi ý môn Địa lý mã đề 324

Môn GDCD:

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 301

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 302

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 303

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 304

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 305

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 306

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 307

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 308

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 309

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 310

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 311

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 312

- Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 313

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 314

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 315

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 316

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 317

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 318

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 319

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 320

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 321

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 322

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 323

Gợi ý đáp án môn GDCD - mã đề 324

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1 diễn ra từ ngày 8/8 – 10/8. Năm nay, thí sinh vẫn phải hoàn thành thành ba bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và một bài thi tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Sinh học, Vật lý, Hóa học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Để được xét tốt nghiệp, thí sinh cần dự thi đủ số bài thi, có tổng điểm đạt mức quy định và không có môn nào bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống), đồng thời không vi phạm quy chế thi.

Đáp án gợi ý môn môn Khoa học xã hội Lịch sử - Địa lý – Giáo dục công dân mã đề 316-317-318 tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh minh họa.

Nếu mắc phải một trong số những lỗi sau, thí sinh sẽ bị coi là vi phạm quy chế thi:

-Nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác, trao đổi giấy nháp, cho thí sinh khác chép bài hoặc chép bài của thí sinh khác

-Mang những vật dụng trái phép vào phòng thi như máy tính có chức năng ghi âm, ghi hình, điện thoại di động, tài liệu…

-Gửi đề thi ra ngoài hoặc nhận đáp án từ bên ngoài gửi vào

-Viết, vẽ các nội dung không liên quan đến bài thi vào giây làm bài

-Có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020 quy định thí sinh vi phạm những điều trên sẽ bị khiển trách, cảnh cáo hoặc đình chỉ thi tùy theo mức độ vi phạm. Trong đó, thí sinh sẽ bị trừ 25% số điểm nếu bị khiển trách và trừ 50% số điểm nếu bị cảnh cáo.

Trong trường hợp bị đình chỉ thi, thí sinh sẽ phải nộp lại toàn bộ giấy làm bài thi, đề thi và giấy nháp cho cán bộ coi thi. Tuy nhiên, các thí sinh này chỉ có thể ra khỏi khu vực thi khi hết 2/3 thời gian làm bài đối với môn tự luận hoặc sau khi hết thời gian làm bài đối với môn thi trắc nghiệm.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng sẽ bị trừ 50% số điểm toàn bài nếu giáo viên chấm thi phát hiện có vết đánh dấu trong bài. Đối với các bài thi được chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi, bài thi có chữ của hai người trở lên, có hai bài làm trở lên đối với một bài thi, phần bài thi làm trên giấy không đúng quy định, thí sinh sẽ phải nhận điểm 0. Thí sinh có từ 2 bài thi trở lên bị điểm 0 vì các lý do trên sẽ bị hủy bỏ kết quả thi.

Sáng hôm nay (10/8), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1 bước vào môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý – Hóa học – Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý – Giáo dục công dân). Hai bài thi tổ hợp này sẽ diễn ra cùng một thời điểm, thời gian bắt đầu làm bài của các phân môn lần lượt là 7h35, 8h35 và 9h35.

Đề ra theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 50 phút làm bài cho mỗi phân môn. Thời gian nghỉ cho 2 phân môn kế tiếp nhau là 5 phút. Mỗi học sinh sẽ được phát một phiếu trả lời trắc nghiệm duy nhất để tô đáp án lên đó.

Tham khảo đáp án, đề thi môn Địa lý mã đề 301 THPT quốc gia 2019:

Gợi ý đáp án đề thi môn KHXH Lịch sử - Địa lý – GDCD mã đề 316-317-318 tốt nghiệp THPT 2020  - Ảnh 3 

Đáp án chính thức môn Địa lý 24 mã đề THPT quốc gia 2019:


Gợi ý đáp án đề thi môn KHXH Lịch sử - Địa lý – GDCD mã đề 316-317-318 tốt nghiệp THPT 2020  - Ảnh 4 

Đinh Kim (T/h)


Bạn đang đọc bài viết Gợi ý đáp án đề thi môn KHXH Lịch sử - Địa lý – GDCD mã đề 316-317-318 tốt nghiệp THPT 2020 tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Thi tốt nghiệp THPT 2020Đáp án tốt nghiệp THPT 2020Đề thi tốt nghiệp THPT 2020Đáp án gợi ý thi tốt nghiệp THPT

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức