Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tổ chức đại hội lần thứ IV và ra mắt BCH khóa mới

Thứ bảy, 02/11/2019 | 18:39 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức Chính trị - Xã hội

Các đại biểu đã bầu ra được 28 vị tham gia Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bà Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển cho Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.

Mới đây, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tổ chức đại hội lần thứ IV, tham dự đại hội có 85 đại biểu đại diện cho 1.950 hội viên Hội Luật gia tỉnh.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Ban tổ chức Tỉnh ủy, ban Tuyên giáo, ban Dân vận Tỉnh ủy... cùng dự đại hội. Bà Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Ông Dương Khánh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã thay mặt ban chấp hành thông qua báo cáo công tác hội nhiệm kỳ III (2014-2019) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Theo báo cáo tổng kết trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, Đảng, chính quyền tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và về công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2014-2019 đã thành lập được 2 Hội Luật gia cấp huyện (Thọ Xuân và Hoằng Hóa) và một chi hội luật gia cấp tỉnh (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thanh Hóa) đưa tổng số các tổ chức hội trực thuộc lên 34 đơn vị (21 hội Luật gia cấp huyện, thành phố và 13 đơn vị chi hội luật gia trực thuộc).

Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú. Công tác tham gia xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật được thực hiện có chất lượng, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Lê Thị Kim Thanh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả mà Hội Luật gia tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, bà Thanh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Hội Luật gia tỉnh cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch cụ thể để phổ biến quán triệt, triển khai Nghị quyết của đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13 tới toàn thể cán bộ, hội viên trong tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2017-2021, trong đó, chú trọng xây dựng mô hình trung tâm pháp luật cộng đồng góp phần thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia.

Đại hội đã bầu được 28 vị tham gia Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Các ông Vũ Duy Hòa (Chủ tịch), Dương Khánh (Phó chủ tịch), Lê Đình Ty (Phó Chủ tịch) và Hà Sĩ Thắng (Phó Chủ tịch) được Ban chấp hành tín nhiệm bầu tiếp tục tái cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Xuân Chinh

Bài đăng trên báo giấy Đời sống& Pháp luật số 171

Tin nổi bật
Hội luật gia Việt Nam Hội Luật gia Đại hội đại biểu Hội luật gia đại hội hội luật gia
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục   Tin tức