Những “siêu phẩm” xấu khó đỡ trong thế giới xe

Kỳ quặc, kệch cỡm, những siêu phẩm thu hút sự chú ý bằng vẻ ngoài xấu một cách khó đỡ không phải là quá hiếm trong thế giới xe.
Một chiếc xe hàng hiếm De Lorean độ kiểu
Xem album Những “siêu phẩm” xấu khó đỡ trong thế giới xe