Phương án kiểm soát tài sản cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Thứ năm, 31/05/2018 | 14:57 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức Chính trị - Xã hội

Trách nhiệm kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm tại dự án luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Sáng 31/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) (sửa đổi).

Về trách nhiệm kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và người có nghĩa vụ kê khai khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, có nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị không quy định trách nhiệm của các cơ quan Đảng trong kiểm soát tài sản, thu nhập của đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo đó, mọi trường hợp phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Cũng có ý kiến tán thành với quy định Đảng kiểm soát tài sản, thu nhập của một số đối tượng nhất định như dự thảo Luật.

Tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, Dự thảo Luật đã được chỉnh lý ở cả 2 phương án theo hướng không tách riêng quy định về cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập của nhóm đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và người có nghĩa vụ kê khai khác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng mà quy định chung như đối với cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị khác (Điều 32, dự thảo Luật), có nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị thành lập cơ quan chuyên trách ở Trung ương để kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Có nhiều ý kiến tán thành với việc giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên công tác tại Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; Tòa án Nhân dân Tối cao, viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Kiểm toán Nhà nước kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý, nhưng đề nghị đánh giá tính khả thi của quy định giao cho Tòa án Nhân dân Tối cao, viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và cơ quan thanh tra cấp tỉnh thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc ngành, địa phương mình quản lý.

Có ý kiến đề nghị giao cho cơ quan cấp trên kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới sẽ khách quan và khả thi hơn; có ý kiến đề nghị giao cho cơ quan thuế kiểm soát tài sản, thu nhập; một số ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định của Luật hiện hành là cơ quan quản lý cán bộ thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người thuộc quyền quản lý.

Về vấn đề này, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, qua tổng kết 10 năm thực hiện luật PCTN cho thấy, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc thực hiện các quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập chưa hiệu quả là chưa có bộ máy được giao nhiệm vụ chuyên trách quản lý bản kê khai và sử dụng, khai thác các thông tin, dữ liệu có được để kiểm soát biến động tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Vì vậy, dự thảo Luật cần phải có giải pháp để khắc phục.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của từng phương án và để khắc phục những hạn chế, bất cập qua 10 năm thực hiện luật PCTN, Chính phủ lựa chọn theo loại ý kiến thứ nhất, cụ thể: Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên, người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Thanh tra bộ hoặc đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương nơi không có cơ quan thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về luật PCTN sửa đổi, trong đó có những nội dung này.

Theo Người Đưa Tin

tài sản kiểm soát cán bộ Tham nhũng phòng chống

Xem thêm tin chuyên mục   Tin tức