Hơn 100 điểm cháy rừng thiêu đốt Australia

Theo Kiến Thức
Bầu trời phía trên cầu cảng Sydney bị nhuộm một màu đỏ rực bởi những đám khói khổng lồ đến từ các đám cháy rừng dữ dội ở ngoại ô phía tây Sydney bao gồm Springwood, Winmalee và Lithgow.
Xem album Hơn 100 điểm cháy rừng thiêu đốt Australia