Theo dòng - 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Nghĩ về 5 Lời thề

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Nghĩ về 5 Lời thề

50 năm trước, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đọc Điếu văn của BCH TƯ Đảng với 5 lời thề nguyện mang lá cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đích...

Trong Tin tức