`
Tin trong nước - Xử lý hàng loạt tụ điểm "Hội thánh Đức chúa trời Mẹ" hoạt động trở lại ở Thừa Thiên - Huế

Xử lý hàng loạt tụ điểm "Hội thánh Đức chúa trời Mẹ" hoạt động trở lại ở Thừa Thiên - Huế

Những người tham gia vào "Hội thánh Đức chúa trời Mẹ" sẽ phải đóng 1/10 thu nhập hàng tháng. Nếu không có việc làm, sẽ được bố trí đi bán hàng rong.

Trong Tin tức