`

5 Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải là ai?

Thứ tư, 27/05/2020 | 06:50 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức thời sự mới nóng 24h

Bộ Giao thông vận tải hiện có 5 Thứ trưởng là ông Nguyễn Ngọc Đông, ông Nguyễn Văn Công, ông Lê Đình Thọ, ông Nguyễn Nhật và ông Lê Anh Tuấn. Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải là ông Nguyễn Văn Thể.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

Tháng 11/2010, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tại bộ Giao thông vận tải, ông Nguyễn Ngọc Đông, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về GTVT đường sắt; Hoạt động của cơ quan Bộ; Truyền thông, thông tin báo chí.

Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan, đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Khoa học - Công nghệ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Cục Đường sắt Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Giao thông, Tạp chí GTVT, Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đường sắt, Nhà xuất bản GTVT.

Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hội Khoa học và Kỹ thuật cầu đường Việt Nam, Hội Kỹ thuật và Vận tải đường sắt Việt Nam, Hội Trượt đất GTVT Việt Nam.

Chức danh kiêm nhiệm:

Trưởng Ban Chỉ đạo Trưởng Ban Chỉ đạo phối hợp công tác phòng, chống tham nhũng Bộ GTVT;

Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển bền vững ngành GTVT;

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ;

Ủy viên Ban Chỉ đạo điều phối các vùng kinh tế trọng điểm;

Ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia;

Ủy viên úy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi;

Ủy viên Ủy ban Điều phối chung Việt Nam - Nhật Bản về 3 dự án hạ tầng quy mô lớn;

Ủy viên Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT;

Ủy viên Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020;

Ủy viên Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy;

Ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban Chỉ đạo 896).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

Ông Nguyễn Văn Công được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải từ tháng 5/2012.

Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công. Ảnh: Trí thức trẻ

Tại bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải hàng hải.

Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của: Văn phòng Bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Ban Quản lý dự án Hàng hải, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam, Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Hội Người đi biển Việt Nam, Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam.

Chức danh kiêm nhiệm:

Tổng Thu ký Ban Thư ký Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) Việt Nam;

Trưởng Tiểu ban Chỉ đạo tái cơ cấu về sản xuất, kinh doanh, tài chính Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

Ủy viên Ban Chỉ đạo nhà nuớc về Biển Đông - Hải đảo;

Ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tống công ty Công nghiệp tàu thủy;

Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo;

Ủy viên Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu;

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức Bộ GTVT;

Trưởng ban Dân số - Kế hoạch hoá gia đình;

Trưởng ban Phòng, chống AIDS và các tệ nạn xã hội;

Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững;

Ủy viên Ban Chỉ đạo liên ngành về họp tác Tiểu vùng (Hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng).

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

Ông Lê Đình Thọ sinh ngày 16/3/1963, quê Thanh Hóa. Ông có bằng cử nhân chính trị, thạc sỹ chuyên ngành cầu đường.

Ông Lê Đình Thọ từng giữ chức Giám đốc sở GTVT Thanh Hóa, Trưởng ban Quản lý dự án Cảng Nghi Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ông Lê Đình Thọ được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải từ tháng 5/2013.

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải. Ảnh: VOV

Tại bộ Giao thông vận tải, ông Thọ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về GTVT đường bộ.

Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của: Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Văn phòng Ủy bản An toàn giao thông Quốc gia, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án 6.

Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hội Cơ khí GTVT Việt Nam, Hội An toàn giao thông.

Chức danh kiêm nhiệm

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn;

Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào;

Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển vận tải công cộng;

Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn Bộ GTVT;

Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa Quốc gia;

Trưởng Nhóm Công tác tạo thuận lợi cho vận tải qua biên giới trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) và ASEAN;

Nhóm trưởng công tác về dự án kết nối mạng giao thông tại khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia;

Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch;

Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Ủy viên Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;

Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam;

Ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật

Thứ trưởng Nguyễn Nhật sinh ngày 1/2/1961, quê ở tỉnh Hà Tĩnh. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải từ ngày 9/6/2015 cho đến nay.

Ông Nguyễn Nhật từng đảm nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật. Ảnh: Vietnamnet

Thứ trưởng Nguyễn Nhật trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về GTVT đường thủy nội địa.

Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị: Vụ Tài chính, Vụ Đối tác công - tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Ban Quản lý các dự án đường thủy, Ban Quản lý dự án 7, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hội Vận tải thủy nội địa, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam.

Chức danh kiêm nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT;

Ủy viên Ủy ban sông Mê Công của Việt Nam;

Ủy viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;

Trưởng Nhóm - Đồng Chủ tịch Hội đồng điều hành Nhóm tạo điều kiện thuận lợi giao thông thủy.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

Ông Lê Anh Tuấn sinh ngày 16/11/1965 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, vào Đảng ngày 4/11/1998; trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, là người trưởng thành từ ngành giao thông vận tải.

Ngày 5/7/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 836/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải.

Trước khi được bổ nhiệm chức Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải, ông Lê Anh Tuấn đã giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2014; Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư (PPP); từng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư - bộ Giao thông bận tải; Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 2.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn. Ảnh: Người lao động

Tại bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về giao thông vận tải hàng không; Công tác y tế giao thông vận tải.

Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị: Vụ Môi trường, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Ban Quản lý dự án 85, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các trường thuộc Bộ (trừ Đại học Hàng hải Việt Nam). Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không, Hội Khoa học và công nghệ hàng không Việt Nam, Hội Môi trường GTVT Việt Nam.

Chức danh kiêm nhiệm:

Phó Chủ tịch Úy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia;

Ủy viên Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân Trung ương;

Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ;

Ủy viên Ủy ban Vũ trụ Việt Nam;

Ủy viên Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai;

Ủy viên Ban Chỉ đạo công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn;

Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Ủy viên Ban điều phối triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Ủy viên Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động;

Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

Hoàng Yên (T/h)

Bạn đang đọc bài viết 5 Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải là ai? tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Thứ trưởngBộ Giao thông Vận tảiThứ trưởng Lê Đình Thọlê anh tuấn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức