`

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ tháng 3/2016

Thứ bảy, 26/03/2016 | 21:41 GMT+7

Chính sách đối với binh sĩ dự bị hạng hai; tín dụng đối với HSSV Y khoa sau khi tốt nghiệp; quy hoạch mạng đường bộ cao tốc; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 3/2016.

Ảnh minh họa.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2016

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2016, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quyết tâm thu đạt và vượt dự toán ngân sách nhà nước; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp...

Phân cấp quản lý giữa Chính phủ và UBND cấp tỉnh

Ngày 21/3/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; mục tiêu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Chính phủ, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của chính quyền địa phương.

Chính sách đối với binh sĩ dự bị hạng hai

Ngày 15/03/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

Theo đó, trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, binh sĩ dự bị hạng hai được hưởng nhiều chế độ, chính sách như: Chế độ phụ cấp; tiêu chuẩn quân trang, bảo đảm y tế và đồ dùng sinh hoạt; tiêu chuẩn ăn; trợ cấp gia đình trong thời gian tập trung huấn luyện; chế độ, chính sách khi ốm đau, bị tai nạn rủi ro, bị thương hoặc chết...

Quy định chặt chẽ việc quản lý, sử dụng ODA

Nghị định số 16/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 16/03/2016quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ hoặc liên quốc gia, tổ chức chính phủ được chính phủ nước ngoài ủy quyền cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sửa đổi quy định về hình thức xử phạt trục xuất

Ngày 17/03/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Điều kiện kinh doanh khí

Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và Điều 2 Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng. Nghị định mới điều chỉnh một số quy định về kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.

Tín dụng đối với HSSV Y khoa sau khi tốt nghiệp

Ngày 2/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 9/2016/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề.

Theo đó, mức vốn cho vay tối đa bằng mức vốn cho vay tối đa theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg (nếu có) theo từng thời kỳ (hiện nay mức cho vay tối đa đối với HSSV 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV).

Ngân hàng Chính sách xã hội quy định mức cho vay cụ thể đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp căn cứ vào mức chi phí thực hành của từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và sinh hoạt phí nhưng không vượt quá mức cho vay quy định.

Thủ tục biên phòng điện tử tại các cảng biển

Ngày 3/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg quy định thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cảng biển do Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

Quyết định nêu rõ, thủ tục biên phòng điện tử được thực hiện 24/24 giờ hàng ngày. Khi Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển được kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, người làm thủ tục thực hiện khai báo các bản khai điện tử và gửi hồ sơ điện tử cho Biên phòng cửa khẩu cảng, tiếp nhận xác nhận hoàn thành thủ tục biên phòng điện tử cảng biển thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo các quy định về thủ tục điện tử đối với tàu, thuyền vào rời cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Cơ chế quản lý tài chính, biên chế Tổng cục Thuế, Hải quan

Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/03/2016.

Theo quyết định, biên chế của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan từ năm 2016 trở đi ổn định theo chỉ tiêu biên chế được cấp thẩm quyền giao đến tháng 3 năm 2015.

Kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế theo mức ổn định là 1,8% trên dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm do Quốc hội, Chính phủ giao Tổng cục Thuế thực hiện; kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Hải Quan theo mức ổn định là 2,1% trên dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm do Quốc hội, Chính phủ giao Tổng cục Hải quan thực hiện và được tổng hợp trong dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội quyết định.

Tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện

Ngày 11/3/2016, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 8/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh, ưu tiên đầu tư cho các bệnh viện vệ tinh đảm bảo có đủ điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật...

Quy hoạch mạng đường bộ cao tốc

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 1/3/2016.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm nhanh chóng hình thành mạng đường bộ cao tốc quốc gia, bảo đảm kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm, các cửa khẩu chính, các đầu mối giao thông quan trọng có nhu cầu vận tải lớn, tốc độ cao. Trong đó, tập trung xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, ưu tiên các tuyến đường cao tốc nối các thành phố lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), các tuyến ra các cảng biển lớn.Đồng thời, tạo khả năng liên kết cao với các phương thức vận tải hiện đại khác và hội nhập khu vực, quốc tế.

Giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm

Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 7/3/2016 với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội...

Tháng 6 là tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 8/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 363/QĐ-TTg lấy tháng 6 hằng năm là "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình".

Triển khai thi hành một số Luật

Trong tuần qua, tại các Quyết định số 370/QĐ-TTg, 371/QĐ-TTg, 372/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Triển khai Nghị quyết về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 11/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 398/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/03/2016.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở trong việc xây dựng cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/03/2016.

Mục tiêu hướng tới là hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, có trình độ năng lực nghiệp vụ, góp phần củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Xây dựng ngành Than thành ngành công nghiệp phát triển

Ngày 14/03/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định 403/QĐ-TTg điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng ngành than Việt Nam trở thành ngành công nghiệp phát triển; có sức cạnh tranh cao; có trình độ công nghệ tiên tiến so với khu vực ở tất cả các khâu thăm dò, khai thác, sàng tuyển, chế biến, sử dụng than; đáp ứng đủ than cho nhu cầu sử dụng trong nước, đặc biệt là than cho sản xuất điện.

Đơn giản hóa thủ tục bảo vệ luận án và cấp bằng tiến sĩ

Ngày 17/03/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ tại Quyết định số 418/QĐ-TTg.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Ngày 18/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 428/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 với mục tiêu cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7,0%/năm trong giai đoạn 2016 - 2030.

Thí điểm nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL

Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 21/03/2016.

Đề án nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, đúng bản chất các HTX, liên hiệp HTX tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là HTX nông nghiệp; giúp hộ nông dân khắc phục cơ bản thua thiệt của nông dân trên thị trường, gia tăng lợi ích cho số đông nông dân thông qua liên kết hữu cơ trong chuỗi giá trị nông sản nhằm tăng cường sức mạnh tập thể của các thành viên, từ đó cải thiện đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao tinh thần hợp tác của cộng đồng lớn thành viên nông dân và dân cư địa phương.

Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/03/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025.

Mục tiêu của Đề án là phấn đấu khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cụ thể, phấn đấu giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh xuống dưới mức 0,46 điểm phần trăm/năm, để tỷ số này dưới mức 115 vào năm 2020; phấn đấu giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tạo cơ sở thuận lợi để đưa tỷ số này đạt khoảng 107 sau năm 2025, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

Theo Chính phủ

Bạn đang đọc bài viết Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ tháng 3/2016 tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
chính phủThủ tướng Chính phủđiều hànhchỉ đạophát triển kinh tế

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức