Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới

Thứ ba, 26/01/2021 | 07:21 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức Chính trị - Xã hội

Ngày 26/1 khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Một sự kiện trọng đại của đất nước được nhân dân hướng về với tất cả niềm tin và hy vọng về một kỳ Đại hội thành công.

Về dự Đại hội trong không khí phấn khởi, nhiều Đại biểu đều có chung nhận định: Trong nhiệm kỳ qua, đất nước ta đã gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và sự quản lý, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Các Đại biểu về tham dự Đại hội XIII của Đảng kỳ vọng Đại hội thành công tốt đẹp.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục tăng, bình quân ở mức 6%, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực, thế giới. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp, 3,15%, giảm mạnh so với mức 7,7% của giai đoạn trước, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo, mức độ chống chịu của nền kinh tế được cải thiện đáng kể…

Trao đổi với phóng viên, Đại biểu Nguyễn Thị Tuyến, đoàn Đại biểu Thành phố Hà Nội tin tưởng: "Chúng tôi thấy rất mừng là đất nước trải qua những khó khăn nhưng cũng có những thời cơ và chúng ta đã cơ bản hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra. Theo tôi, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tạo niềm tin, khí thế mới cho đất nước phát triển. Có được kết quả này, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các địa phương và đặc biệt là sự nhất trí, đồng lòng, hưởng ứng rất cao của Nhân dân cả nước”.

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, đoàn Đại biểu tỉnh Thanh Hóa khẳng định với phóng viên: “Trong mỗi kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Đại hội toàn quốc, cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Đáp ứng kỳ vọng đó, có thể khẳng định, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng lần này, nhất là Báo cáo chính trị đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, khoa học với nội dung toàn diện và sâu sắc”.

So với các đại hội trước, Đại biểu Hưng cho rằng, dự thảo lần này có nhiều điểm mới từ việc xác định chủ đề Đại hội, đến việc đánh giá những thành tựu đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), gắn với thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Chúng tôi tin tưởng rằng với những quyết sách quan trọng của Đại hội lần này, sẽ đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta” Đại biểu Hưng nói.

Là cán bộ Đoàn huyện Quảng Hà (Cao Bằng) về dự Đại hội Đảng, Đại biểu Ngân Thị Hoàng Yến chia sẻ: “Tôi mong rằng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, cấp ủy các cấp quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên. Tiếp tục tin tưởng mạnh dạn giao việc cho tổ chức đoàn, đoàn viên thành niên để đoàn viên thanh niên hăng hái, tự tin tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế tại địa phương.

Thứ hai, mong muốn chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa đến các phong trào thanh niên, đặc biệt là thanh niên ở nông thôn, thanh niên là người dân tộc thiểu số; có cơ chế, chính sách cụ thể về hỗ trợ vay vốn, đào tạo việc làm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; hỗ trợ các điều kiện để thanh niên khởi nghiệp thành công…

Thứ ba, tạo nhiều hơn nữa các sân chơi lành mạnh; quan tâm, đầu tư các thiết chế văn hóa để tổ chức các hoạt động về định hướng, cũng như giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên”.

Theo Người Đưa Tin 

Link gốc: https://www.nguoiduatin.vn/dai-hoi-dang-xiii-se-dua-dat-nuoc-ta-buoc-vao-giai-doan-phat-trien-moi-a504034.html

Đại hội XIII của Đảng đất nước giai đoạn phát triển mới thành công.
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục   Tin tức