Hoạt động đối ngoại là thành tố quan trọng làm nên khát vọng phồn vinh

Thứ năm, 28/01/2021 | 08:21 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức Chính trị - Xã hội

Việt Nam ngày càng có vị thế cao trong trường quốc tế, điều đó khẳng định công tác đối ngoại đã đạt hiệu quả.

Bên lề Đại hội XIII của Đảng, Đại biểu Hoàng Bình Quân-Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã trả lời báo chí quốc tế và trong nước về đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.

PV: Xin ông cho biết chính sách đối ngoại cơ bản của Đảng và Nhà nước trong 5 năm tới?

Ông Hoàng Bình Quân: Tôi muốn nói, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam là một sự kế thừa, Việt Nam đang thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình hợp tác, phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá…Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong những thập niên qua và ngay tại nhiệm kỳ Đại hội XII, Việt Nam luôn nỗ lực hội nhập sâu rộng quốc tế. Việt Nam hiện có quan hệ hợp tác toàn diện và là đối tác chiến lược với nhiều quốc gia trên thế giới.

Đại biểu Hoàng Bình Quân- Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương trả lời phỏng vấn của báo chí.

Đường lối đối ngoại của Việt Nam luôn rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá. Việt Nam luôn muốn cống hiến góp phần cho thế giới được an toàn hơn, thịnh vượng và hạnh phúc hơn. Việt Nam luôn luôn ủng hộ các sáng kiến hoặc liên kết, quốc tế và khu vực vì sự thịnh vượng, an ninh chung.

PV: Trong dự thảo Văn kiện đại hội Đảng nhấn mạnh vấn đề đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và khẳng định vị thế Việt Nam ngày càng cao hơn nữa trên trường quốc tế. Ông có thể nói rõ hơn, làm sao để Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế?

Ông Hoàng Bình Quân: Trong Văn kiện Đại hội Đảng lần này đã nói tới đường lối đối ngoại. Tôi nói cụm từ là ngắn gọn là “tăng cường song phương và nâng tầm đa phương”, nghĩa là chúng ta phải nỗ lực làm sao để thực chất hơn và hiệu quả hơn các mối quan hệ song phương, làm sao để gia tăng sự tin cậy chính trị, củng cố tình cảm hữu nghị và làm thế nào để nội hàm hợp tác và thực chất hợp tác để đạt kết quả cao.

Hiện nay Đảng đã có nghị quyết để nâng tầm quan hệ đa phương, với tinh thần Việt Nam không chỉ là quốc gia tích cực mà còn chủ động tham gia cơ chế đa phương. Trong đó có việc chủ động nêu sáng kiến đa phương và tham gia vào các sáng kiến đa phương. Tôi nghĩ đây là một trong những bước phát triển trong chủ trương đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

PV: Thưa ông tầm nhìn 10 năm, 20 năm của công tác đối ngoại của Việt Nam được đặt ra như thế nào?

Ông Hoàng Bình Quân: Hiện nay Việt Nam là quốc gia tương đối mở, đường lối đối ngoại là đa phương hoá và đa dạng hoá. Nhưng vấn đề là hiệu quả thế nào? Thứ nhất, chúng ta tham gia gần 20 FTA (Hiệp định thương mại tự do) nghĩa là không gian tham gia thương mại và đầu tư của Việt Nam là rất lớn. Với mức độ phát triển của Việt Nam thì đây là nỗ lực tham gia hội nhập quốc tế nên vấn đề trong nước hiện nay là phải hoàn thiện chính sách và hạ tầng, trong đó có hạ tầng công nghệ số, để khi tham gia sân chơi quốc tế một cách thực chất và tự tin hơn.

Thứ hai, Việt Nam sẽ nỗ lực và cố gắng để thực hiện hiệu quả và có trách nhiệm đối với cam kết quốc tế và thiết chế đa phương, điều đó muốn nói lên rằng, chúng ta tham gia hội nhập quốc tế với chất lượng cao hơn. Làm sao để khai thác được sự hợp tác của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Chúng ta đã bước vào giai đoạn mới, tạm gọi giai đoạn 35 năm qua là giai đoạn mở rộng. Hiện nay là giai đoạn mới, giai đoạn hiệu quả nên việc hợp tác quốc tế phải phù hợp với tình hình mới. Làm sao để việc hợp tác chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. Như vậy những vấn đề chuẩn bị trong nước như tôi vừa nói là rất quan trọng, kể cả chuẩn bị đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp của Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực.

Điểm tiếp theo khi không gian thương mại và đầu tư mở rộng, thậm chí mở rộng hơn nữa sẽ đòi hỏi sự tương thích của chúng ta. Nói cách khác, khi chúng ta vào chung một hồ bơi, có người bơi giỏi, người chưa giỏi, trong khi chúng ta còn nhiều khó khăn thì không cách nào khác là phải phát huy nội lực và tận dụng hiệu quả nguồn lực từ sự hợp tác bên ngoài.

Khát vọng phồn vinh của Việt Nam là rất lớn. Trong đó, hoạt động đối ngoại là thành tố quan trọng để làm nên thành công đó.

Xin cảm ơn ông!

Đại Biểu Hoàng Bình Quân cho biết: “Tại kỳ Đại hội lần thứ XII đã nhận được 253 thư, điện chúc mừng của các chính đảng, nguyên thủ, chính phủ và tổ chức quốc tế gửi Đại hội. Tại Đại hội XIII, tính đến chiều 27/1, đã nhận được gần 300 thư điện của các chính đảng, nguyên thủ, tổ chức quốc tế gửi đến. Tôi tin rằng, khi kết thúc đại hội sẽ nhận được 400 thư điện chúc mừng - Đây là con số kỷ lục nói lên rằng bạn bè quốc tế rất tin cậy, rất chia sẻ điều đó nói lên rằng vị thế của Đảng đang được nâng lên rất cao”.

Theo Người Đưa Tin Pháp luật

Link gốc: https://www.nguoiduatin.vn/hoat-dong-doi-ngoai-la-thanh-to-quan-trong-lam-nen-khat-vong-phon-vinh-a504288.html?

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đại hội Đảng đại biểu quốc hội đối ngoại
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục   Tin tức