Hội nghị lấy ý kiến nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng

Thứ sáu, 27/09/2019 | 14:12 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức Chính trị - Xã hội

Sáng 27/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý kiến các dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 trình Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị.

Theo TTXVN

Nguyễn Phú Trọng Đại hội Đảng Việt Nam
Theo TTXVN

Xem thêm tin chuyên mục   Tin tức