Khắc phục “điểm nghẽn” trong cải cách hành chính, giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp

Thứ năm, 28/01/2021 | 10:53 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức Chính trị - Xã hội

Nhiều “điểm nghẽn” về thể chế đã được phát hiện, xử lý, tháo gỡ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Sáng 28/1, Đại hội XIII của Đảng bước sang ngày làm việc chính thức thứ ba dưới sự điều khiển của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Thứ trưởng bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đoàn Đảng bộ bộ Nội vụ trình bày tham luận nhấn mạnh công tác cải cách hành chính.

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Đảng ta đã xác định, cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá để phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ trưởng bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng.

Một trong những kết quả được Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định trong tham luận là: Cải cách, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thể hiện rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế, tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, giảm sự can thiệp bằng các biện pháp hành chính của các cơ quan nhà nước vào các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng, giảm thiểu cơ chế “xin - cho”... trong các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành.

Nhiều “điểm nghẽn” về thể chế đã được phát hiện, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế theo phương châm kiến tạo, phát triển.

Việc cải cách thủ tục hành chính đã cắt giảm mạnh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp; Hình thành các cơ chế, chính sách ưu đãi và các thủ tục hành chính thuận lợi theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ...

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Mở rộng hình thức, phạm vi công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính và các thông tin quản lý nhà nước, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh

Tuy nhiên, Thứ trưởng bộ Nội vụ cũng thẳng thắn nhìn nhận, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, đặc biệt là các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng... Cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự là động lực mạnh mẽ cho cải thiện môi trường kinh doanh. Điều kiện kinh doanh chậm được cắt giảm, có những thủ tục hành chính được cắt giảm nhưng lại phát sinh những thủ tục hành chính mới ở các nội dung khác. Cắt giảm thủ tục hành chính ở những lĩnh vực mà người dân, doanh nghiệp ít cần được giải quyết. Tính liên thông trong cải cách thủ tục hành chính chưa cao.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu, nhất là năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu và đề xuất các biện pháp giải quyết; Một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa làm hết trách nhiệm, có lúc, có nơi còn có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Với tinh thần đổi mới, Đại biểu Trà khẳng định: Bộ Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công của bộ máy hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế. Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, bãi bỏ các thủ tục hành chính đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện cải cách hành chính thì vấn đề con người là rất quan trọng. Vì vậy, Đại biểu Trà nêu rõ tinh thần nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật.

“Bộ Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp”, Thứ trưởng bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Theo Người Đưa Tin Pháp luật

Link gốc: https://www.nguoiduatin.vn/khac-phuc-diem-nghen-trong-cai-cach-hanh-chinh-cho-doanh-nghiep-a504312.html?

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đại hội Đảng doanh nghiệp
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục   Tin tức