`
Tin trong nước - Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đề nghị xét xử công khai để gia đình có cơ hội hàn gắn

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đề nghị xét xử công khai để gia đình có cơ hội hàn gắn

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng, việc xét xử công khai sẽ tạo điều kiện để gia đình bà có hội hàn gắn những mâu thuẫn và xây dựng tình yêu thương.

Trong Tin tức