Tin trong nước - Rò khí gas, cả gia đình 4 người bị bỏng nặng sau tiếng nổ kinh hoàng

Rò khí gas, cả gia đình 4 người bị bỏng nặng sau tiếng nổ kinh hoàng

Đang chuẩn bị ăn cơm thì bình gas trong nhà phát nổ khiến cả 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trong Tin tức