`
Tin trong nước - Ngày 3/7, hội chẩn quốc gia lần 6 về sức khỏe nam phi công người Anh trước khi hồi hương

Ngày 3/7, hội chẩn quốc gia lần 6 về sức khỏe nam phi công người Anh trước khi hồi hương

Ngày 3/7, các chuyên gia sẽ hội chẩn quốc gia lần 6 về tình hình sức khỏe nam phi công người Anh trước khi hồi hương.

Trong Tin tức