`
Tin trong nước - Ông Bùi Nhật Quang giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Ông Bùi Nhật Quang giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1558/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Bùi Nhật Quang giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trong Tin tức