`
Tin trong nước - Bình Định: Huy động xe bọc thép sẵn sàng ứng cứu trước cơn bão số 6

Bình Định: Huy động xe bọc thép sẵn sàng ứng cứu trước cơn bão số 6

Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã huy động 2 xe bọc thép BRDM-2 sẵn sàng chờ lệnh ứng cứu dân trong tình huống xấu khi bão số 6 đổ bộ.

Trong Tin tức