Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì một số cuộc họp quan trọng; Hội nghị Trung ương 10 quyết định nhiều vấn đề lớn

Chủ nhật, 19/05/2019 | 14:36 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức Chính trị - Xã hội

Một số sự kiện lớn của đất nước diễn ra trong tuần qua được dư luận đặc biệt quan tâm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại một số hội nghị quan trọng; Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra 3 ngày tại Hà Nội.

Nhiều cuộc họp quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 15/5/2019. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trong tuần qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì nhiều cuộc họp và hội nghị quan trọng.

Ngày 14/5/2019, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo chủ chốt báo cáo và thảo luận một số tình hình và kết quả công việc tháng 4/2019, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã kết luận, đưa ra các chỉ đạo sâu sát, đặc biệt cho các công việc trọng tâm trong tháng 5. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tất cả các chương trình, kế hoạch đã đề ra cần phải bám sát để kiểm tra, đôn đốc thực hiện, không được để chậm việc, sót việc, không được chủ quan, tự mãn; lần này cần phải quan tâm chỉ đạo nhiều hơn, sát hơn đại hội đảng bộ các cấp, không để vì chuẩn bị đại hội mà sao nhãng các công việc thường xuyên, công việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, chăm lo đời sống của nhân dân; tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao ở các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ngày 15/5/2019, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác.

Trong các ngày sau đó, từ 16-18/5,  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chủ trì Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị Trung ương 10 khóa XII hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm từ 16-18/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo TTXVN

Tổng bí thư nguyễn phú trọng họp ban chấp hành trung ương đảng
Nguồn: Tinnhanhonline

Xem thêm tin chuyên mục   Tin tức