Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ban Chấp hành phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ"


Thứ 6, 12/03/2021 | 08:58


Cùng sự kiện

Sau 8 ngày làm việc trong với tinh thần trách nhiệm, sôi nổi và dân chủ Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Sau 8 ngày làm việc trong với tinh thần trách nhiệm, sôi nổi và dân chủ Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Tới dự phiên làm việc cuối cùng của Đại hội XIII có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Các nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

Cùng với đó là các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thành viên Ban thư ký, thông báo một số kết quả biểu quyết quan trọng tại Đại hội XIII. Theo đó, Đại hội đã đồng ý với định hướng phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta là nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại có thu nhập vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, nước ta là nước phát triển có thu nhập trung bình cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025, đạt 6,5-7% năm.

Hơn 1.500 đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Thưởng báo cáo tại Đại hội kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

“Với số phiếu gần như tuyệt đối, hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII”, đồng chí Võ Văn Thưởng nói.

Theo đó, Bộ Chính trị khóa XIII gồm có 18 người. Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa XIII phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 người; Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Sau báo cáo của đồng chí Võ Văn Thưởng, 200 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (gồm 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết) ra mắt Đại hội. Trong số 200 thành viên Ban Chấp hành Trung ương, có 62 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; 19 Ủy viên là nữ, 13 Ủy viên là người dân tộc thiểu số. Về chức danh, có 2 Ủy viên là Phó thủ tướng, 15 Ủy viên là các Bộ trưởng, Thứ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII phát biểu tại Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, giao cho trọng trách hết sức lớn lao.

“Tôi xin được thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và với tình cảm cá nhân, xin chân thành cảm ơn Đại hội, các đại biểu đã tin cậy, tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ đại hội; Giao cho chúng tôi những trọng trách hết sức lớn là và vô cùng vinh dự”, Tổng Bí thư mở đầu bài phát biểu.

“Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp nối kế thừa những truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báo của Đảng ta, dân tộc ta tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng, hành động luôn luôn rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính chính trị, năng lực công tác quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp quý báu của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan ban bộ ngành Trung ương và địa phương, các giới đồng bào, đồng chí cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hiến kế để Ban Chấp hành Trung ương có thêm sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ.

“Nhân dịp này, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các đàn anh đi trước đã nêu gương, chúng tôi cố gắng học tập để kế thừa phát huy những kết quả mà các đồng chí, cùng toàn Đảng, toàn dân mấy thế kỷ qua, Đảng đã lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng tôi ý thức rằng vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm, vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Nhất là nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Nhiệm kỳ tới, người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh nước ta có rất nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách. Ông cho rằng tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn, học tập để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Thay mặt 200 Ủy viên Trung ương khóa mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hứa Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ là khối đoàn kết thống nhất, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đại hội là dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn”.

Sau bài phát biểu của Tổng Bí thư, đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII.

Theo dự thảo Nghị quyết, phấn đầu đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam là nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đến năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển, có mức thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII cũng đưa ra một số định hướng chủ yếu cho 5 năm tới. Theo đó, mục tiêu kinh tế tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 6,5-7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đạt khoảng 4.700-5.000. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GDP đạt khoảng 45%. Tốc độ tăng năng suất đạt khoảng 6,5%/năm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 25% GDP, kinh tế số chiếm tỷ trọng 20% GDP.

Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Minh Khánh


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ban-chap-hanh-phan-dau-no-luc-vuot-qua-moi-kho-khan-de-hoan-thanh-nhiem-vu-a354628.html