Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới


Thứ 2, 05/07/2021 | 20:46


Cùng sự kiện

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới, diễn ra vào ngày 6/7/2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với chủ đề “Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của chính đảng”.

 

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-se-du-Hoi-nghi-thuong-dinh-giua-Dang-Cong-san-Trung-Quoc-voi-cac-chinh-dang-tren-the-gioi/437012.vgp