Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả nắm đất tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười


Chủ nhật, 07/10/2018 | 11:37


Cùng sự kiện

Từ 13 giờ ngày 7/10/2018, Lễ an táng đồng chí Đỗ Mười, được cử hành trọng thể tại quê hương nguyên Tổng Bí thư - Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Từ 13 giờ ngày 7/10/2018, Lễ an táng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể tại quê hương nguyên Tổng Bí thư - Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo nhân dân địa phương tham dự buổi lễ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo nhân dân địa phương tham dự buổi lễ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Gia đình, họ hàng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Lễ an táng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được đưa tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức an táng. Ảnh: TTXVN

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được đưa tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Dương Giang /TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Đội nghi lễ thực hiện nghi thức đóng huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê hương ông - Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Các tăng ni thực hiện nghi thức cầu siêu trước khi chuyển linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới huyệt mộ để an táng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Nguồn: TTXVN

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-va-cac-lanh-dao-dang-nha-nuoc-tha-nam-dat-tien-biet-co-tong-bi-thu-do-muoi-a246762.html