Tổng cục Dân số diễn giải thông tin sinh con một bề được miễn giảm học phí


Thứ 7, 20/03/2021 | 09:15


Cùng sự kiện

Vụ trưởng vụ Truyền thông-Giáo dục, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, bộ Y tế đã lên tiếng trước thông tin cho rằng sinh con một bề được miễn giảm học phí.

Vụ trưởng vụ Truyền thông-Giáo dục, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, bộ Y tế đã lên tiếng trước thông tin cho rằng sinh con một bề được miễn giảm học phí.

Thông tin chưa chính xác, chưa đầy đủ

Liên quan đến thông tin từ 10/3/2021, sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, mới đây, ông Đinh Huy Dương - Vụ trưởng vụ Truyền thông- Giáo dục (tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, bộ Y tế) nhấn mạnh, đó là thông tin chưa chính xác, chưa đầy đủ...

Trước đó, ngày 25/1, bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương làm căn cứ xây dựng chính sách khuyến khích về khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Theo nội dung Thông tư, đối tượng được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật là các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Thông tư có 8 điều, trong đó, bộ Y tế hướng dẫn các địa phương một số nội dung khuyến khích liên quan đến việc duy trì vững chắc mức sinh thay thế; kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3.

Ảnh minh họa.

Theo đó, từ 10/3/2021, sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí là thông tin nằm trong Điều 4 của Thông tư 01/2021/TT-BYT liên quan đến việc hướng dẫn một số nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tuy nhiên, ông Đinh Huy Dương cho rằng, nếu chỉ thông tin như trên là chưa chính xác, chưa đầy đủ.

Khuyến khích, hỗ trợ hay không, do địa phương quyết định

Cụ thể, Điều 4 của Thông tư 01/2021/TT-BYT quy định: Với tập thể, các xã đạt 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Với cá nhân, căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh hai con một bề cam kết không sinh thêm con như: Tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Thông tin với báo chí, ông Đinh Huy Dương nhấn mạnh, việc các cặp vợ chồng sinh con một bề (có ký cam kết không sinh thêm con) có thuộc diện được khuyến khích, hỗ trợ hay không còn tùy thuộc vào tình hình thực tế tại từng địa phương, do địa phương quyết định.

Thông tư hướng dẫn của bộ Y tế để các địa phương làm căn cứ xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ sao cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương mình. Bước đi, lộ trình thực hiện ra sao và khuyến khích, hỗ trợ như thế nào phụ thuộc ở mỗi địa phương. Bộ Y tế chỉ đưa ra hướng dẫn. Trong quá trình các địa phương triển khai thực hiện, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, địa phương cần phản ánh kịp thời về Tổng cục Dân số, bộ Y tế để xem xét, giải quyết, ông Dương cho biết thêm.

Không phải cứ sinh hai con một bề là được hưởng các khuyến khích, hỗ trợ

Việc các cặp vợ chồng sinh con một bề (có ký cam kết không sinh thêm con) có thuộc diện được khuyến khích, hỗ trợ hay không còn tùy thuộc vào tình hình thực tế tại từng địa phương, do địa phương quyết định; không đồng nghĩa với việc người dân trên cả nước cứ sinh hai con một bề là được hưởng các khuyến khích, hỗ trợ như thông tin một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội đăng tải, ông Đinh Huy Dương nhấn mạnh. 

M.Hương (T/h)

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ Hai (42)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tong-cuc-dan-so-dien-giai-thong-tin-sinh-con-mot-be-duoc-mien-giam-hoc-phi-a359825.html