Tổng cục Hải quan tình hình công tác tháng 5 năm 2021


Thứ 5, 03/06/2021 | 10:22


Trong tháng 5, Tổng cục Hải quan tập trung nguồn nhân lực, thời gian triển khai xây dựng, hoàn thiện các Nghị định, Thông tư quan trọng của Ngành, cụ thể:

Thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu:

Trong tháng 5 năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26 tỷ USD, giảm 2,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 1%..

Với kết quả ước tính trên thì trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 261,75 tỷ USD, tăng mạnh 33,2% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 130,94 tỷ USD, tăng 30,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 130,81 tỷ USD, tăng 35,8%.

hai quan dien tu la gi cac loai hinh khai bao hai quan 1

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2021 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD. Như vậy, tính chung trong 5 tháng/2021, cả nước dự kiến xuất siêu 131triệu USD

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 5/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 36,9 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu là 19,1 tỷ USD, giảm 1,8% so với tháng trước; nhập khẩu là 17,8 tỷ USD, giảm 0,5%.

Tính trong 5 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI  có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 182,82 tỷ USD, chiếm 69,8% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 38,2 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 97,41 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 85,41 tỷ USD, tăng 39,7%.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại:

Trong tháng sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Một số doanh nghiệp đã lợi dụng chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố về cơ chế, chính sách mở để tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các hành vi vi phạm. Cụ thể: 

Lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp việc kiểm tra, giám sát kiểm soát hành lý của khách nhập cảnh qua tuyến đường bộ gặp nhiều rủi do lây nhiễm dịch Covid-19 các đối tượng đã vận chuyển trái phép ngoại tệ, vàng vào trong nước tiêu thụ.

Đặc biệt trong tháng tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy qua các đường hàng không, chuyển phát nhanh và đường bưu điện từ các nước Châu Âu về Việt Nam có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng cất giấu ma túy qua tuyến đường này ngày càng tinh vi như cất trong: quà biếu; thuốc tân dược, sữa hộp… nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Trước những diễn biến phức tạp cả về hình thức, tính chất, mức độ vi phạm và phương thức thủ đoạn nêu trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành một số kế hoạch, công văn hướng dẫn, chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm: Công văn số 2170/TCHQ-ĐTCBL ngày 11/5/2021 yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử lý hàng hóa tồn tại cảng Cái Mép; kế hoạch phối hợp điều tra, xác minh, xử lý vi phạm trong hoạt động nhập khẩu thuốc tân dược.

Kết quả: Tính từ 16/4/2021 đến 15/5/2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.228 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 154 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 18 tỷ đồng, Cơ quan hải quan khởi tố 02 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 10 vụ. Lũy kế đến ngày 15/5/2021: Số thu NSNN: hơn 82 tỷ đồng; khởi tố 09 vụ; Chuyển cơ quan khác khởi tố 38 vụ.

Công tác hiện đại hóa hải quan:       

1. Triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia một cửa ASEAN

Về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia: Tiếp tục hoàn thiện nội dung thuyết minh về giải pháp và định hướng xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung.

Từ 15/4/2021-15/5/2021, đã triển khai 04 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia; số hồ sơ được xử lý trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia là 69.440 với 752 doanh nghiệp tham gia. Đến ngày 15/05/2021, có 226 thủ tục hành chính của 13 Bộ, Ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,83 triệu hồ sơ của gần 46,9 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN: Tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN thông qua Cơ chế một cửa ASEAN. Từ 15/4 - 15/5/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 20.107; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 94.772. Đến ngày 15/05/2021: tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 347.863 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 784.073 C/O.

2. Triển khai công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng (KTCL), kiểm tra an toàn thực phẩm (KTATTP) đối với hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ:

- Trình Bộ Tài chính ký ban hành: (i) Quyết định số 922/QĐ-BTC ngày 05/5/2021 về việc ban hành Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định; (ii) Quyết định số 923/QĐ-BTC ngày 05/5/2021 về việc thành lập Tổ triển khai Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; (ii) Quyết định số 924/QĐ-BTC ngày 05/5/2021 về việc thành lập Nhóm xây dựng hệ thống chia sẻ kết nối thông tin giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phục vụ quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Chủ trì họp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương và một số doanh nghiệp tại Hà Nội và Hải Phòng bàn về nội dung dự thảo Nghị định.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)

Triển khai thực hiện hải quan số theo Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính: Ngày 27/4/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 783/QĐ-TCHQ ngày 22/3/2021 ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số. Theo đó đang khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT thực hiện hải quan số. Ngày 29/4/2021, Tổng cục Hải quan đã ký thừa lệnh Bộ Công văn số 460/BTC-TCHQ gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Hồ sơ đề xuất cấp độ của Tổng cục Hải quan. Hiện đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Hải quan: Ngày 14/5/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 2246/TCHQ-CNTT gửi Cục Tin học và Thống kê Tài chính đề nghị tham gia ý kiến đối với Kiến trúc tổng thể hướng tới Hải quan số.

Về dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp đảm bảo việc nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến đối với 197 TTHC đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4.

Pv Thanh Tâm

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-cuc-hai-quan-tinh-hinh-cong-tac-thang-5-nam-2021-a502695.html