Tổng Giám đốc Xuất nhập khẩu Kiên Giang bị xử phạt hành chính


Chủ nhật, 04/11/2018 | 09:29


Cùng sự kiện

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới ban hành các Quyết định xử phạt hành chính với ông Bạch Ngọc Văn, Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới ban hành các Quyết định xử phạt hành chính với ông Bạch Ngọc Văn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Thông tin từ Ủy ban chứng khóa Nhà nước, ngày 2/11/2018, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 283/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Bạch Ngọc Văn (địa chỉ: 40-F8 Văn Cao, Rạch Giá, Kiên Giang).

Tổng giám đốc Công ty XNK Kiên Giang bị xử phạt 27,5 triệu đồng - Ảnh: Petrotimes

Ông Bạch Ngọc Văn là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang (mã chứng khoán: KGM).

Cụ thể, ông Văn bị phạt số tiền 27,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Trước đó, từ ngày 7- 25/5/2018, ông Văn đăng ký mua 100,000 cổ phiếu KGM nhưng đến ngày 14/06/2018 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông.

Trước đó, ngày 31/10/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các Quyết định số 279/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đỗ Thị Minh.

Bà Minh bị phạt do có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn quy định khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (ngày 12/05/2016 bà Đỗ Thị Minh, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây dựng số 2 (mã chứng khoán: VC2) đã mua 13.000 cổ phiếu VC2, tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 830.000 cổ phiếu VC2 lên 843.000 cổ phiếu VC2, dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% (tăng tỷ lệ từ 6,91% lên 7,01%) nhưng đến ngày 29/06/2016 bà Minh mới thực hiện báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi trên).

Theo đó, bà Minh bị phạt tiền 12.500.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quỳnh Chi  (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tong-giam-doc-xuat-nhap-khau-kien-giang-bi-xu-phat-hanh-chinh-a250061.html